Vizyon

Havalı Yatak

Amaç; Vizyobed® (Havalı Yatak) Anti –Dekübitik yatak; basınçtan kaynaklı yatak yaralarına çözüm amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir. Bası yaraları ve bu yaraların tedavi süreçleri çok zahmetli ve ekonomik açıdan da oldukça pahalı süreçlerdir. Havalı Yatak ya da Anti dekübitik yatak kategorisinde yer alan Vizyobed’in asıl amacı yara oluşumunu engellemektir. Böylece oluşacak yaralardan dolayı ortaya çıkan tedavi maliyetlerinin … Continue reading

Spinal İğneler

SPİNAL İĞNE (PENCİL POİNT) ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1. Spinal kanül, yan delikli kalem uçludur. 2. Pencil point spinal anestezi kanülün ucu travmatik değildir.Dolayısıyla özel teknikle yuvarlatılmıştır… Continue reading

Korumalı Bisturiler

TRO-MICROCISION SAFETY Korumalı Bisturiler Özellikle son dönemde dünya çapında meydana gelen salgın hastalıklar ve buna paralel gerçekleşen enfeksiyon… Continue reading

Air Free Coniotomi Seti

AİR Free Coniotomi uygulamasıyla 22 saniye gibi kısa bir sürede hastaya hava yolu açılmasını sağlanmış olur.Üst solunum yolunun tıkanmasından dolayı çok ciddi hayati riskler oluşmaktadır… Continue reading

Vizyobed

Amaç; Vizyobed® (Havalı Yatak) Anti –Decubitik yatak; basınçtan kaynaklı yatak yaralarına çözüm amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir. Bası yaraları ve bu yaraların tedavi süreçleri çok zahmetli ve ekonomik açıdan da oldukça pahalı süreçlerdir. Vizyobed’in asıl amacı yara oluşumunu engellemektir. Böylece oluşacak yaralardan dolayı ortaya çıkan tedavi maliyetlerinin önüne geçmek,personel maliyetini düşürmek ve zamandan tasarruf etmektir. Yapılan çalışmalar … Continue reading