Kalite Politikamız

kalite-politikamiz

  • Müşteri gereksinimlerini anlamak, bu gereksinimleri en etkin şekilde karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak ve korumak
  • Müşterilerle karşılıklı yarar ilkesini gözeterek ,hoşnut ve yüzü gülen, kalıcı bir müşteri kitlesi yaratmak
  • Sağlık alanında hizmet verdiğinin bilincinde, üstün kaliteli ve fiyat yönüyle uygun ürünler sunmak
  • Kuruluş içinde etkin bir bilgi akış sistemi kurmak
  • Ürünleri, gereksinilen en uygun yelpazede olanaklılaştırarak etkin ve çözümleyici bir satış sonrası destek hizmeti vermek
  • Çalışanlarımızın sorumluluk ve yetkilerini açık bir biçimde belirlemek
  • Kuruluşun gelişmesine uygun kaynak ve altyapı olanaklarını temin etmek
  • Çalışanlarının yüksek bir iş bilinci ile faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak
  • Ekip ruhu, katılımcılık ile yaratıcı girişimciliği ilke edinmek
  • Yaratacaklarımızın ortak eserimiz olacağına inanarak, anlayış birliğini güçlendirerek çalışmak