Enjektör Pompası Teknik Şartnamesi

Perfüzör Cihazı Özellikleri

1. Cihaz,intra-venöz, veya enteral ilaç uygulamalarına uygun olmalıdır.
2. Cihazın taşınmasını sağlayacak bir taşıma bölümü olmalıdır.
3. Cihazın infüzyon standına sabitlenmesini sağlayacak ve cihazdan kolayca çıkabilecek klembi olmalıdır.
4. Cihaz, 100…240V AC, 50/60 Hz akımla çalışabilmelidir.
5. Cihaz, akü ( NiMh, tekrar şarj edilebilen ) ile 5ml / saat hızla en az 10 saat çalışabilmelidir. 5 saatte %100’ü tekrar şarj edilebilmelidir. Kullanılan tüm cihaz ve aparatlara uygun, standardizasyonu sağlayan akülü olmalıdır.
6. Cihazda, elektrik kesildiğinde, batarya otomatik devreye girmelidir.
7. Cihaz Türkçe menülü olmalıdır.
8. Cihazın mekanik hassasiyeti en fazla %1, akış hassasiyeti ise en fazla %2 olmalıdır.
9. Cihazın otomatik şırınga yükleme özelliği olmalıdır.
10. Cihazın infüzyon hacmi 0.1-9999ml aralığında 0.01ml kademelerinde ayarlanabilmelidir.
11. Cihaz, en az 0.01-1500 ml / saat hızıyla infüzyon yapabilmelidir.
-> 0.01- 99.99 ml/saat arası 0.01 ml/saat artışlarla
-> 100 – 999.9 ml/saat arası 0.1 ml/saat artışlarla
-> 1000 – 1500 ml/saat arası 1 ml/saat artışlarla doz hızı ayarlanabilmelidir.
12. Cihazda anti-bolus sistemi olmalıdır.
13. Cihazın hızlı akış (BOLUS) özelliği olmalıdır ve hızlı akış aralıkları, 5 ml.’lik şırınga ile 10-400 ml./saat, 10 ml.’lik şırınga ile 10-600 ml./saat, 20 ml.’lik şırıngalar ile 10-1000 ml./saat, 30 ve 50 ml.’lik şırıngalar ile 10-1500 ml/saat hızla 0.1ml/saat artışlarla ayarlanabilmelidir.
14. Cihazda, infüzyona ara verilmeden hız değişikliği yapılabilmelidir.
15. Cihaz 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml enjektörler ile kullanılabilmelidir. Enjektör boyutları cihaz tarafından otomatik olarak tanınabilmelidir ve otomatik enjektör yükleme özelliği olmalıdır.
16. İnfüzyon süresi 1 dakika ile 200 saat arası ayarlanabilmelidir.
17. Hız, giden volüm veya zaman değerlerinden herhangi ikisi cihaza girildiğinde üçüncü değer cihaz tarafından otomatik ayarlanabilmelidir ve sadece hız girildiğinde de toplam volum ve infüzyon süresi cihaz tarafından otomatik olarak hesaplanabilmelidir.
18. Numerik klavyesi sayesinde akış durdurulmadan hız değişiklikleri yapılabilmelidir. Yetkisiz kullanımlar için otomatik ve manuel tuş kilitleri olmalıdır. Tek tuşla aktif kilitlenip açılabilmelidir.
19. Cihazın otomatik hacim okuma özelliği olmalıdır ve bunu ekranda gösterebilmelidir.
20. Cihazda hızlı oklüzyon alarm seçeneği olmalıdır.
21. Cihazda, kalan volüm, kalan zaman ve toplam verilen batarya ömrü dijital ve grafiksel olarak sürekli takip edilebilmelidir.
22. Cihazda, infüzyona yeniden başlarken veya batarya değişiminden sonra bir önceki tedavinin tekrarı veya devamı için başlangıç menüsünden son tedavi seçilebilir.
23. Cihazda son 2000 tedavi tarihleri ile birlikte hafızada saklanabilmelidir.
24. Cihazda bolus 1-1500 ml./saat arası ayarlanabilmeli, istenilen miktar otomatik veya manuel olarak tek tuşla verilebilmelidir.
25. Cihaz, bolus, volüm ve zaman girildikten sonra bolus hızını otomatik olarak hesaplayabilmelidir.
26. Cihazın doz hesaplama modu olmalıdır. Cihaz üzerinden ng, g, mg, U, mU, U, nmol, mol, mol/kg/dakika, saat, 24 saat, ml/saat, değerleri istendiğinde seçilebilmelidir.
27. Cihaz tek tuşa basılarak standby (bekleme) moduna geçebilmeli ve 1 dakika ile 24 saat arasında 1 dakikalık artışlarla standby süresi seçilebilmelidir.
28. Cihazda, medikasyon hatalarını önlemek amacıyla en az 200 ilaç hafızası mevcut olmalıdır. Sadece hasta kilosu girildiğinde diğer bütün değerler cihaz tarafından otomatik olarak hesaplanabilmelidir.
29. Cihaz 10 seçenekli basınç kontrollü olmalı(50 mmHg – 950 mmHg), basınç alarmından sonra bolus volümü otomatik olarak azalarak infüzyon durmalıdır.
30. Cihazda kontrolsüz akış (serbest akış) koruma sistemi olmalıdır. Bu amaçla tam otomatik kıskaçlı piston kafası ve piston freni, tam otomatik hareketli sürücü kolu, enjektör değişiminde kontrolsüz akışı (serbest akış) engellemek için piston frenli enjektör tutucu olmalıdır.
31. Cihazda, optik ve akustik alarmların yanında cihaz displayinde yazılı alarm mesajları ve yardımcı metinler yer almalıdır.
32. Cihazda, ön panelde alarmlar için renkli ışıklar (LED) yer almalıdır.
33. Cihaz ekranında tüm bilgiler aynı anda görülebilmelidir. (Hız cihazın elektrik bağlantısında bulunduğu, infüzyonun devam ettiği, akü durumu, cihazın alarm nedeni vb.)
34. Cihazda enjektör boş, hatırlatma, basınç çok yüksek, akü boş, standby (bekleme), enjektör tutucu açık, enjektör doğru yerleştirilmemiş veya hiç yerleştirilmemiş, infüzyon sırasında sürücü mekaniklerine herhangi bir etki mevcut, personel çağrı bağlantısı ve teknik hata alarmları mevcut olmalıdır.
35. Cihazda hıza bağlı olarak enjektör boşaltmak üzere, min. 5 dakika önce giden volüm veya süre bitmek üzere, akü boşaltmak üzere ön-alarmları mevcut olmalıdır.
36. Cihazda istendiğinde KVO modu aktive edilebilmelidir.
37. Cihaz; hemşire çağırma sistemi ve PC’ye bağlantı sistemi olmalıdır.
38. Cihaz, dezenfekte edilebilen bir yüzeye sahip olmalı, kolay kolay sıvı geçirmemelidir.
39. IEC/EN 60601-2/24’e göre doğruluk sapma payı ± %2 dir.
40. Cihaz özel bir klemp sistemiyle 2li yada 3lü olarak birbirine kilitlenebilmelidir. Kablo karışıklığına engel olabilmek amacıyla tek bir kablo ile elektrik bağlantısı olmalıdır.
41. Cihaz Defibrilatör şoklarına karşı korumalı olmalıdır.
42. Cihaz otomatik olarak bakım ve kalibrasyon zamanını hatırlatmalıdır ve bu tarihler ayarlanabilmelidir.
43. Cihaz, uluslar arası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır.
44. Cihaz, teslim tarihinden itibaren 24 ay süreyle üretim hatalarını içeren garanti kapsamındadır.
45. Cihaz EN-1789, EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-24, MDD93/42/EEC – IIB standartlarına uygun olmalıdır.