Antidekübitik Yatak

Antidekübitik yatakların  (Havalı Yatak) en temel özelliği uzun süreli yatan hastalarda yatak yaralarının oluşmasını engellemektir. Vizyobed bu amaçla tasarlanmış ve hasta sağlığı ile konforunu en üst seviyede tutmayı hedeflemiştir. Vizyobed çok uzun süreli yatan hastalarda yatağa bağlı yaraların çıkmasını önlediği gibi, daha önceden oluşmuş yaraların iyileşmesinde de katkı sağlamaktadır.

Hastalık veya herhangi bir cerrahi girişim sonrasında uzun süreli yatmak durumunda kalan hastalarda yaşanan yatak yaralarına bağlı dekübitik ülserlerinin oluşumu sıkça yaşanmaktadır. Bu hastalarda dekübitik ülserine bağlı mortolite riski azımsanmayacak derecede yüksektir.
Dekübit yaraların oluşumunu engellemek amacıyla üretilen Vizyobed Antidekübitik yatak, uzun süreli aynı pozisyonda yatan hastalarda yara oluşumunu engeller ve dekübit ülseri için çözüm sağlar.
Tüm formlarda ventilasyon özelliği bulunmaktadır.Aynı zamanda Plus ve Pro formlarında ventilasyona ilave olarak yara iyileşme sürecini hızlandıran oksijen terapisi de mevcuttur.
Pro formu; hastaya pozisyon vermeye gerek kalmadan belli aralıklarla hastanın vücudunun hareket etmesine yardımcı olur.Böylece kan akışını düzenler ve düzenli bir şekilde hastanın yatakla temas eden yüzeyine ventilasyon ve oksijen verilmesini sağlar.
Ürünün tüm formları boru tipli ve birbirinden bağımsız bölümlerden oluşur.
Çift motorlu;motorlar statik ve dinamik olarak çalışır. Hasta bakımı sırasında hasta stabil,motor statik modda çalıştırılarak hasta bakımı kolaylıkla gerçekleşir.
Ürün tamamıyla yerli ürün statüsünde ve Türk Patent Enstitüsü tarafından belgelendirilmiştir.